Bősze Kvíz

Nyereményjáték szabályzat

A Bősze Pincészet nyereményjátékot szervez Facebook kedvelői között. A Bősze Pincészet által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos), akik betöltötték 18. életévüket. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Bősze Pincészet dolgozói és közeli hozzátartozói.

1.1 A Játékban való részvételhez szükséges a Bősze Pincészet által https://www.facebook.com/boszepinceszet/ oldalon posztolt játékfelhívás(ok)ra és közzétett játékkérdés(ek)re releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).

 

A Játékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék 2020. november 26-án (csütörtök) indul, és 2020. december 6-én (vasárnap) 18:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje: a napi játék közzétételét követő nap 18:00 óráig.

Egy Játékos bejegyzésenként több Pályázatot küldhet be, több kérdésre is válaszolhat, és a Játék helyes megfejtői közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

4.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játék nyereménye:

A napi játékoknál nyertesenként 1 darab 2500 Ft (azaz kétezerötszáz forint) értékű vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. A vásárlási utalvány csak és kizárólag a boszepinceszet.hu weboldalon történő vásárlásnál használható fel, 3 hónapon belül. Szervező összesen 10 db napi játékot indít, így 10 db napi nyertest sorsol ki a játék ideje alatt.

5.1. A nyeremény sorsolására számítógép segítségével kerül sor.

5.2 A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook posztok hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül.

5.3 A vásárlási utalványt Szervező elektronikusan, Facebook privát üzenetben juttatja el a nyerteseknek.

5.4 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5.5 A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges felmerülő költségek a Játékost terhelik.

5.6 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 

Ászár, 2020. november 23.

Loading...