Játékszabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 

 1. A Bősze Pincészet által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos), akik betöltötték 18. életévüket. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Bősze Pincészet dolgozói és közeli hozzátartozói.1.1 A Játékban való részvételhez szükséges a Bősze Pincészet által https://www.facebook.com/boszepinceszet/ oldalon posztolt játékfelhívás(ok)ra és közzétett játékkérdés(ek)re releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat). 

  A Játékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

  A Játék 2019. augusztus 13-án (kedd) indul, és 2019. augusztus 22-én (csütörtök) 18:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje: a napi játék közzétételét követő nap 18:00 óráig.

  Egy Játékos bejegyzésenként több Pályázatot küldhet be, több kérdésre is válaszolhat, és a Játék helyes megfejtői közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

  4.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

  A Játék nyereménye:

  Napi játékoknál nyertesenként 1, azaz egy palack Bősze bor. Szervező összesen 10 db napi játékot indít, így 10 db napi nyertest sorsol ki a játék ideje alatt.

  Az összes, azaz mind a 10 kérdésre helyesen válaszoló játékosok között a Szervező 1, azaz egy fődíjat sorsol ki. A fődíj egy palack Bősze borból álló válogatás.

  5.1. A nyeremény sorsolására számítógép segítségével kerül sor.

  5.2 A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook posztok hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül.

  5.3 Az ajándékokat a nyertes személyesen veheti át a XII. Győri Bornapok ideje alatt (augusztus 22 – 25. között) a Bősze Pincészet standjánál.

  5.4 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerüljön augusztus 22 – 25. között. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

  5.5 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

  5.6 A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

  5.7 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

   

  Ászár, 2019. augusztus 10.

Loading...